העלות של האדם

היא הרווחת הביטחון חובה כי הגנה עבור הנאשם חינם בגלל המצב עבור דמי האדם עולה. לא נכון אבל. גם אם סנגוריה ציבורית הנאשם לדף, כי במקרה של מה שמכונה “Notwendigen Verteidigung” פי סעיף 140 של קוד פלילי בין-תרבותיים, ספרות המסעות … Continue reading

Terrible Pain

I’m a writer long overdue, I have several published books and 2 books of poems.-when I decided to send them poem to my father dead, never thought that was going to cause enormous impact-I have received more than 2,000 messages … Continue reading

Using Perfume

Usually most normally decided by one or two different perfumes and go varying between these aromas that define it. A perfume is basically a mixture of alcohol and other extracts that get that fragrance persists for a long time, achieving … Continue reading